Dětské krizové centrum spolupracuje s

–       orgány sociálně-právní ochrany dětí

–       neziskovými organizacemi

–       školami a školskými institucemi (dg. ústavy, dětské domovy)

–       zdravotnickými zařízeními (kojenecké ústavy, pediatři, psychiatři aj.)

–       policií, státním zastupitelstvím

–       soudy

–       aj.

 

Dětské krizové centrum je nastavené pro spolupráci s řadou odborníků. Pokud potřebujete řešit situaci Vašeho klienta, neváhejte nás kontaktovat.

Na výše uvedených kontaktech můžete předjednat péči o Vašeho klienta v našem zařízení nebo zkonzultovat situaci Vašeho klienta.