Co jsou moje práva?

Možná si říkáš, co to „právo“ vlastně znamená, co znamená pro tebe a v jakých situacích se s tím můžeš setkat. Právo je něco, co ti náleží, něco, co tě chrání a co ti nikdo nemůže vzít, aniž by za to byl potrestaný. Práva jsou sepsána do různých zákonů, listin, úmluv, vyhlášek a podobných dokumentů. Tvá práva jsou sepsaná v dokumentu, který se jmenuje „Úmluva o právech dítěte“. Setkáš se tam třeba s tím, že máš právo na život, právo na jméno, na ochranu zdraví, na vzdělání, máš také například právo na ochranu před násilím a ponižováním. Práva jsou tu od toho, aby tě chránila, aby ses měl dobře, aby ti nikdo neubližoval a abys mohl dobře vyrůstat.

Protože se může stát, že se ocitneš v situaci, kdy budeš mít pocit, že někdo tvá práva porušuje, jsou tu lidé, kteří se za tvá práva postaví. Možná už jsi někdy slyšel o „OSPOD“ – Orgánu sociálně-právní ochrany dětí, kterému se také říká „sociálka“. OSPOD je tu pro tebe a pracuje tak, aby tvá práva byla dodržována a nikdo ti neubližoval. V případě nesnází máš ty i tví kamarádi péči OSPODu zajištěnou. OSPOD patří k městskému úřadu, úřadu městské části nebo magistrátu a nachází se v každém okrese, prakticky v každém větším městě, ale pokud je to třeba, dojíždí i do všech malých vesniček a do odlehlých bydlišť. Kontakt na OSPOD najdeš nejsnáze na internetu, ale jistě jej mají k dispozici i tví učitelé, paní doktorka, vedoucí kroužků atd.

S OSPODem se můžeš dostat do kontaktu třeba ve chvíli, kdy se tvoji rodiče rozchází, rozvádí a přemýšlíte doma nad tím, u koho z rodičů budeš bydlet a jak často se s mamkou nebo taťkou budeš vídat. Může se stát, že tě OSPOD – nějaká sociální pracovnice nebo pracovník – zkontaktují a popovídají si s tebou, jak se máš, jak se ti daří a jestli máš představu o tom, jak s rodiči po rozchodu být. Měl bys vědět, že je v pořádku, když řekneš, že nevíš, a je v pořádku i to, že máš rád oba rodiče a nejlepší by podle tebe bylo, aby zůstali spolu. Sociální pracovník pak s rodiči promluví o tom, jaké je tvé přání a pokusí se společně najít nejlepší řešení.

Může se stát, že při rozchodu rodičů budeš pozvaný k soudu. Takový pohovor u soudu pak vypadá tak, že si s tebou místo sociálního pracovníka povídá soudkyně nebo soudce. Sociální pracovník je tam také, je tam z toho důvodu, aby ti byl oporou a aby ses nemusel něčeho obávat. Zpravidla u takového povídání býváš jen ty, soudce a sociální pracovník. I u soudu hájí sociální pracovník z OSPODu tvá práva, hájí to, abys měl co nejlepší a nejbezpečnější prostředí, kde se ti bude dařit.

Někdy se v průběhu soudního řízení stane, že soudce nařídí „znalecké posudky“. Pod tím si můžeš představit to, že si jdeš popovídat o situaci doma, o vztazích s rodiči nebo i o vztahu mezi rodiči s další osobou. Znalec je člověk, který má více času než soudce, má větší prostor proto, aby s tebou všechno probral, třeba spolu budete vyplňovat i nějaké testy a „kvízy“. Znalec pak svůj názor sdělí soudu, který se podle toho snáze rozhoduje. Měl bys vědět, že za rozchod rodičů nejsi zodpovědný, není to tvoje vina a neneseš tíhu za takové rozhodnutí soudu. Tvé přání soudce určitě zohledňuje, uvažuje se ale i nad dalšími věcmi, které jsou již záležitostí jen dospělých, a není třeba tě jimi zatěžovat.

OSPOD tě doprovází také v situaci, kdy máš být vyslechnut Policií ČR. Stejně jako u soudu, sociální pracovník je s tebou a dohlíží na to, aby se k tobě všichni chovali citlivě a šetrně. Práva ti náleží jak při soudním řízení, tak při kontaktu s policií. Při vyšetřování policií navíc můžeš požádat o právní pomoc, která se neplatí.

Stejně tak se s OSPODem můžeš dostat do kontaktu ve chvíli, kdy o tebe není pečováno tak, jak by mělo a jak bys potřeboval. Ani toto není tvoje vina. Pak má OSPOD možnosti, jak se pokusit péči zlepšit, může si pohovořit s rodiči, poučit je o jejich povinnostech, může chodit k vám domů na návštěvu, aby věděl, že ti nic nechybí, může se zeptat tvé paní učitelky nebo třeba paní doktorky, jestli tě něco netrápí a jestli ti může s něčím pomoci. Pokud by ses do takové situace dostal, je nejdůležitější se s tím někomu svěřit, nejlépe dospělé osobě, která se pak s OSPODem spojí.

To, co je tu popsáno, se nemusí týkat přímo tebe, můžeš mít ve svém okolí kamaráda nebo kamarádku, kteří jsou v situaci, kdy by potřebovali, aby někdo stál za jejich právy. V takové chvíli je také nejlepší to říci, svěř se někomu dospělému, rodiči, učitelce, kamarádovi, a na OSPOD se obrať spolu s nimi.

Co s tím?

Přijď k nám….

V našem Dětském krizovém centru jsme tu pro tebe, aby ses s tím mohl svěřit a probrat vše, co potřebuješ. Můžeš využít našich služeb a přijít přímo k nám do zařízení, a to i bez rodičů. Dokonce nemusíš uvádět svoje jméno, záleží to jen na tobě, jestli by ti bylo příjemnější říct např. jen přezdívku.  Jsme tu pro tebe každé úterý, středu a čtvrtek od 16 h do 18 h (okamžitá krizová pomoc). Nejpozději přijď do 17 h, abychom měli na sebe dostatek času. Pokud by se ti hodil nějaký přesný čas a den, napiš nám a můžeme se domluvit předem. Nebudeš nic platit, služba je bezplatná.

Všechny kontakty včetně mapky najdeš zde

Zvaž, zda by nebylo vhodné, aby tě někdo doprovodil, např. kamarád, který ti dodá odvahu.

Přijď s jakoukoliv starostí, kterou máš!

Nebo se nám ozvi se na Linku důvěry Dětského krizového centra

Naši pracovníci jsou nepřetržitě k dispozici na telefonních číslech 241 484 149 či 777 715 215, a jsou připraveni s tebou řešit jakoukoliv tvoji starost. Máme i specializované číslo pro problematiku – rizik kyberprostoru, a to: 778 510 510. Linka důvěry je Ti k dispozici nonstop (neustále).

Taky se nám můžeš ozvat prostřednictvím e-mailu (e-mail: problem@ditekrize.cz), SKYPE a chatu  (sms-zprávy nepřijímáme). Všechny kontakty jsou zde