Linka důvěry Dětského krizového centra funguje nonstop.

Linka důvěry je určena dětem i dospělým osobám.

Linka důvěry má specializované telefonní číslo na rizika kyberprostoru, viz kontakty.

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v nepřetržitém provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí.

Služby Linky důvěry DKC mohou využít také všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života.

Za dobu více než 20ti let existence přibyly i další komunikační kanály využívané pro pomoc dětem a jejich rodinám. V současné době je možné se na pracovníky Linky důvěry obrátit také prostřednictvím emailu, chatu a služby Skype (viz kontakty).

Kvalita LD DKC byla oficiálně stvrzena v září 2005 udělením akreditace Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD). LD DKC se řadí mezi přední Linky důvěry v celé ČR.

Jestliže se Vám tedy ve výše zmíněných časech neozýváme, hovoříme či chatujeme s jiným klientem. V takových chvílích prosíme o strpení. Pokud nás kontaktujete poté, co hovor na telefonu, Skypu nebo chatu skončí, budeme se Vám samozřejmě plně věnovat.

Další informace naleznete v Interních předpisech Dětského krizového centra.