ZÁSADY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento dokument využíváte v případě formulářů, kdy jsou osobní údaje nezbytné, abychom vyřídili podnět zákazníka. Přehled, za jakých podmínek lze osobní údaje zpracovat najdete zde . Vyplňte žlutě vyznačená pole. Myšlenkou GDPR je transparentnost, snažte se tedy být co nejpřesnější.

Ochranu osobních údajů bereme velmi vážně. Níže najdete veškeré informace o tom, jaké údaje máme k dispozici a jak s nimi nakládáme. Ochrana osobních údajů se řídí nařízením GDPR (formálně nařízení Evropského parlamentu Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES).

 

KDO JSME A JAK NÁS KONTAKTOVAT:

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM, z.ú.
Sídlo: V zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 – Michle
IČ: 604 60 202

e-mail: reditelka@ditekrize.cz

ZPRACOVÁVÁME TYTO OSOBNÍ ÚDAJE:

 • jméno
 • příjmení
 • e-mail
 • telefonní číslo

ÚČEL A DOBA ZPRACOVÁNÍ:

Osobní údaje zpracováváme za účelem vyřízení vašeho dotazu, následného plnění smlouvy (podle čl. 6, odst. 1.b), váš e-mail můžete také využít k zasílaní obchodních sdělení (podle čl. 6, odst. 1.f),
Doba zpracování se liší podle účelu. Pro účel vyřízení vaší poptávky archivujeme data po dobu 1 roku a v případě, že se stanete naším klientem, uchováváme data po dobu trvání spolupráce.

ZPRACOVATELÉ:

Abychom vám nabízeli špičkové služby, využíváme služby třetích stran. Níže najdete jejich jmenovitý seznam.
Vaše údaje nepředává mimo EU./Využíváme i zpracovatele mimo evropskou unii, konkrétně využíváme
software v zemi XYZ. Předání údajů proběhne na základě ověření zpracovatele platformou Privacy Shield.
(Tato platforma kontroluje, zda je americký software v souladu s evropskou legislativou.)

 • Poskytovatel softwaru Google LLC.
  Dodavatel dodavatel CMS systému, www AITOM Digital s.r.o., Ohradní 24b, 140 00 Praha 4, www.aitom.cz
 • Poskytovatel hostingu , VSHosting s.r.o., Sodomkova 1579/5, 102 00 Praha 15
 • Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné
  době společnost nevyužívá.

COOKIES

Na webových stránkách využíváme cookies. Analytické cookies, které měří návštěvnost těchto stránek,
považujeme za nás oprávněný zájem. Cookies pro cílení reklamy zpracováváme jen na základě vašeho
souhlasu. Používání cookies můžete na svém počítači zakázat. Více o fungování cookies najdete zde.

ZABEZPEČENÍ A OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Přijímáme veškerá technická a organizační opatření k zabezpečení ochrany osobních údajů způsobem
uvedeným v Zákoně nebo v jiných závazných právních předpisech a k vyloučení možnosti neoprávněného
nebo nahodilého přístupu k osobním údajům, k jejich změně, zničení či ztrátě, neoprávněným přenosům, k
jejich jinému neoprávněnému zpracování, jakož i k jinému zneužití osobních údajů. Tato povinnost platí i po
ukončení zpracování osobních údajů.
Veškerá elektronická data uložená chráníme zabezpečeným protokolem (HTTPS šifrovaný pomocí TLS),
který chrání spojení vašeho webového prohlížeče a našeho serveru před odposloucháváním a podvrhy dat.
Máme nastaveno řízení uživatelských přístupů, systém řízení práv a rolí, čímž zajišťujeme ochranu dat před
neoprávněným přístupem. Veškeré osoby, které s osobními údaji přicházejí do styku v rámci plnění svých
pracovních povinností, jsou vázány mlčenlivostí.

VAŠE PRÁVA:

Na základě nařízení GDPR máte tato práva:
 vzít souhlas kdykoli zpět;
 požadovat po nás informace o zpracování osobních údajů;
 požadovat po nás přístup k osobním údajům;
 požadovat po nás opravu nepřesných osobních údajů, jejich doplnění či aktualizaci;
 požadovat po nás bezodkladný výmaz osobních údajů;
 požadovat po nás omezení zpracování osobních údajů;
 požádat nás o přenos osobních údajů ve strojově čitelném formátu;
 v případě pochybností o zákonnost zpracování vašich osobních údajů máte právo obrátit se na Úřad
pro ochranu osobních údajů.