Ostatní pracoviště

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM PRAHA

AMBULANTNÍ PRACOVIŠTĚ KRIZOVÉ POMOCI

• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: V Zápolí 1250, Praha 4
• telefon pro objednání: 241 480 511
• email pro objednání: ambulance@ditekrize.cz

 

POVÍDEJ, CENTRUM KRIZOVÉ INTERVENCE KUTNÁ HORA

• ADRESA PORADNY PRO LIDI V TÍSNI: Česká 235, Kutná Hora
• telefon: 327 511 111

 

DĚTSKÉ KRIZOVÉ CENTRUM – NOMIA HRADEC KRÁLOVÉ

• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Světí 15, 503 12
• tel: +420 495 262 214
• mobil: +420 606 824 104
• e-mail: poradna@nomiahk.cz

KRIZOVÉ CENTRUM CHRUDIM

• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Štěpánkova 108, 537 01 Chrudim
• Tel.: +420 469 623 899
• mobil: 725 719 028

CENTRUM SOS ARCHA PLZEŇ

• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Prokopova 17, Plzeň 301 00
• telefon 377 223 221, 733 414 421
• e-mail: archa.plzen@diakonie.cz

 

SPONDEA BRNO

• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Sýpka 25, Brno
• telefon: 739 078 078

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU OSTRAVA
• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
• tel: 596 123 555 mobil: 739 424 175 e-mail:kc@css-ostrava.cz

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU OSTRAVA
• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Jahnova 867/12, 709 00 Ostrava – Mariánské Hory
• tel: 596 123 555 mobil: 739 424 175 e-mail:kc@css-ostrava.cz

KRIZOVÉ CENTRUM PRO DĚTI A RODINU V JIHOČESKÉM KRAJI
• ADRESA KRIZOVÉHO CENTRA: Nerudova 2685/53a, 370 04 České Budějovice
• tel: 387 410 864
• e-mail: pomoc@ditevkrizi.cz

LINKA DŮVĚRY DĚTSKÉHO KRIZOVÉHO CENTRA LINKA DŮVĚRY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ OSOBY:

 

LINKA BEZPEČÍ
BEZPLATNÁ LINKA DŮVĚRY PRO DĚTI A DOSPÍVAJÍCÍ 

• telefon: 116 111 NON STOP
• rodičovská linka: 840 111 234; 606 021 021 pomoc@rodicovskalinka.cz
• internetová linka: lb@linkabezpeci.cz

PRAŽSKÁ LINKA DŮVĚRY
NON-STOP TELEFONICKÁ KRIZOVÁ POMOC: 22 580 697
• chat: www.chat-pomoc.cz
• internetové poradenství: linka.duvery@csspraha.cz

STŘEDOČESKÝ KRAJ

POVÍDEJ, O.S. – LINKA DŮVĚRY
• telefonická linka důvěry: 327 511 111, 602 874 470
• Skype: linkaduvery.kh
• internetové poradenství: linkaduvery@kh.cz

V.O.D.A., O.S. – LINKA DŮVĚRY
• non-stop linka důvěry pro dě