Dětské krizové centrum, z.ú.

 • Sídlo: Cílkova 796/7, 142 00 Praha 12 – Kamýk
 • IČO  60460202
 • www.ditekrize.cz

Dětské krizové centrum (dále DKC) se od roku 1992 specializuje na prevenci, diagnostiku a terapii syndromu týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Cílovou skupinu tvoří děti a dospívající ve věku 0 až 18 let, resp. 26 let. Služby DKC jsou určeny ohroženým dětem i dalším členům rodiny (např. prarodiče, rodiče) nebo jiným osobám pečujícím o dítě.

Dětské krizové centrum poskytuje služby dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů (krizová pomoc, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, telefonní krizová pomoc – viz Linka důvěry), zákona č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů (výkon sociálně-právní ochrany pověřenými osobami) a dle zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách, ve znění pozdějších předpisů. Dále DKC  poskytuje obětem trestných činů odbornou pomoc dle zákona č.  45/2013 Sb., zákon o obětech trestných činů.

Pracovní tým DKC tvoří

 • psychologové (včetně klinických psychologů)
 • terapeuti
 • sociální pracovníci
 • krizoví interventi
 • konzultanti Linky důvěry DKC
 • pracovník pro komunikaci s veřejností, preventista
 • administrativní pracovníci
 • externí právníci a supervizoři

Kontakty