Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy si neví rady nebo prožívá něco, s čím by se rád někomu svěřil…Může se však stydět o tom někomu říct či mít obavy z reakce okolí, někdy nemusí být snadné najít ta pravá slova či někoho, kdo by ho vyslechl…

Ať už to máš tak či onak a vstoupil jsi na naše webové stránky kvůli sobě či někomu jinému, můžeš se na nás obrátit. Na Lince důvěry Dětského krizového centra si můžeš promluvit s někým, kdo ti bude naslouchat a pomůže ti s hledáním možného řešení.

S čím se na nás můžeš obrátit?

Děti i dospělí se na nás obracejí s různými příběhy a zkušenostmi. Někdy napíší krátký dotaz, někdy zavolají a můžeme si s nimi popovídat o tom, co prožívají. Je pro nás důležité pozorně vyslechnout to, co volající zažívá, porozumět tomu, co se v jeho situaci děje a jak se cítí. Chceme jim vyjádřit naši podporu a ocenit je za to, že našli sílu a kontaktovali nás. Někdy to pro ně není jednoduché. Je však dobře, že pro sebe hledají pomoc, protože nemusí být sami a pomoc někoho dospělého si zaslouží. Pokud přemýšlíš, zda zavolat na Linku důvěry nebo jsi zvědavý/á, s čím se na nás lidé obrací, můžeš se podívat na příběhy, které pro naše internetové stránky napsali žáci ZŠ a ke kterým jsme zpracovali několik odpovědí. Neboj, tyto příběhy nejsou skutečné, jsou upravené pro náš web.

U nás jsou příběhy volajících v bezpečí.

Jsme ti nepřetržitě k dispozici na telefonních číslech 241 484 149 nebo 777 715 215, na kterých si s námi můžeš popovídat. Možnost zasílání SMS zpráv je blokována operátorem. Spojit se s námi můžeš také prostřednictvím skypu, emailu, chatu.

Od 1.7.2017 jsme zavedli nové telefonní číslo 778 510 510 pro rizika kyberprostoru. Na tomto čísle můžeš řešit cokoliv, co jsi prožil, prožila v kyberprostoru jako nepříjemné, znejišťující, ohrožující aj.  I toto číslo je ti k dispozici nepřetržitě.

S čím se na nás můžeš obrátit?
Pokud přemýšlíš, zda zavolat na Linku důvěry nebo jsi zvědavý/á, s čím se na nás lidé obrací, můžeš se podívat na naše ilustrující příběhy.

Jak to bude vypadat, když se na LD DKC dovoláš?

Ozve se: „Linka důvěry Dětského krizového centra, dobrý den.“
Není nutné se představovat, naše linka je anonymní. To znamená, že nám nemusíš říkat žádné údaje, které nechceš, abychom věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky.

Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupný?

V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před tebou. Zkus za chvíli znovu zavolat. Nevzdávej to.

Vidíme tvoje telefonní číslo?

Ctíme anonymitu volajícího, proto tvoje telefonní číslo ani nevidíme, ani ho nemůžeme nijak dohledat.
Víme o tobě jen to, co nám řekneš.

Je můj hovor nahráván?

Žádné hovory se na LD DKC nikdy nenahrávají.
Proto se nemusíš bát, že by byl tvůj hovor nějakým způsobem nahráván nebo monitorován.

Kolik mě bude hovor stát?

Volání je zpoplatněno dle aktuálního tarifu, který máš nastavený na tvém telefonu.

Krizové centrum (DKC) – ambulantní služby

Služba krizové pomoci je tu pro tebe, aby ti pomohla řešit problémy nebo nelehkou situaci, ve které se nacházíš. Služba je zacílena hlavně na děti týrané (fyzicky a psychicky), zneužívané (sexuální týrání, sexuální experimentování), zanedbávané (např. pro děti, o které se rodiče nezajímají či nevnímají, co jejich děti potřebují) či jinak ohrožené na zdravém vývoji (např. násilí mezi rodiči, konflikty rodičů, časté hádky rodičů, závislost rodičů na alkoholu/drogách/jiná závislost, dlouhodobá nezaměstnanost rodičů, závažné onemocnění někoho blízkého v rodině) a pro děti a jejich rodiny v závažných životních situacích (např. rozvod rodičů, úmrtí blízké osoby). Službu také nabízíme dětem, které byly např. přepadeny, dětem, kterým někdo ublížil (nebo chtěl ublížit) nebo byly svědky násilného trestného činu nebo byly svědky autonehody, apod.

Službu také nabízíme pro děti, které mají problémy doma, ve škole (šikana, problémy s vrstevníky, výchovné problémy) nebo kdekoliv jinde. Poskytování služby krizové pomoci vychází ze zákonů (např. zákon o sociálních službách a zákona o obětech trestných činů). Služba je bezplatná (zadarmo).

Dětské krizové centrum mohou kontaktovat děti ze všech měst či vesnic v České republice. Není rozhodující, kde bydlíš nebo kde se zdržuješ. Službu krizové pomoci nabízíme pro děti ve věku 0 až 18 let, resp. do 26 let, a rodiny dětí. V Dětském krizovém centru službu poskytují sociální pracovníci a psychologové. Pokud s námi budeš v jakémkoliv kontaktu, vždy se ti představí. Většinou s dětmi pracují psychologové a sociální pracovníci se věnují rodičům. Naše zařízení můžeš kontaktovat úplně sám, spolu s rodiči nebo s jakoukoliv osobou, která je ti blízká (např. sourozenec, kamarád, babička, strýc, apod.).

Pokud se k nám rozhodneš přijít, můžeš přijít v doprovodu někoho blízkého, podívej se na mapu, která je na webu.

S dětmi pracujeme v místnostech, které jsou k tomu vybaveny (v místnosti jsou křesla, stolek, skříně, počítač – nic by tě nemělo překvapit). Na prvním kontaktu s námi se zeptáme na tvoje osobní údaje (tzn. jméno, příjmení, datum narození, adresu bydliště, popř. telefonní kontakt). Tyto údaje budeš společně vyplňovat do formuláře s naším pracovníkem. Můžeš se rozhodnout zůstat i v anonymitě (tzn. nesdělovat podrobné identifikační údaje), pokud je to tak pro tebe lepší. Pokud se tak rozhodneš, budeš evidován v našem zařízení pod křestním jménem nebo přezdívkou a dále po tobě budeme požadovat pouze sdělení městské části nebo okresu/kraje, ze kterého pocházíš; to znamená, že nebudeme v takovém případ chtít celou tvoji adresu.

Pokud přijdeš s rodičem, rodič sám vyplní tzv. formulář.

Později tě pracovník seznámí i s dalšími informacemi o možnostech a průběhu služby v našem zařízení. Neboj se doptat na vše, co tě bude zajímat nebo čemu neporozumíš. Rádi bychom ti také sdělili, že v některých závažných případech se naše zařízení musí obracet na policii nebo „sociálku“. Neboj se, vždy se ti snažíme pomoci a vše ti vysvětlíme.

Naše zařízení má provozní dobu, tzn. dobu, kdy nás můžeš zastihnout:

Pondělí: 8.00 – 16.00 h

Úterý, středa, čtvrtek: 8.00 – 18.00 h

Pátek:     8.00 – 14.00 h.

Bude moc fajn, když se k nám objednáš, neboj se a kontaktuj nás.

Okamžitá krizová pomoc

Součástí krizové pomoci je i tzv. jednorázová okamžitá krizová pomoc dětem a dospívajícím bez objednání, a to vždy v úterý, středu a čtvrtek od 16 do 18 h.

Služba je bezplatná (zadarmo).

Při poskytování této služby se potkáš se sociálním pracovníkem, nebo psychologem, který se ti bude věnovat. Všechny ostatní podmínky poskytování služby jsou shodné s tím, co je uvedeno výše. Pokud je ti něco nesrozumitelné, neváhej a kontaktuj nás (telefonicky nebo e-mailem).