Dětské krizové centrum je zařízení specializované zejména na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných, traumatizovaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji.

Dětské krizové centrum poskytuje tyto ambulantní služby:

1) Krizová pomoc (dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb.)

2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.)

3) Dětské krizové centrum je subjektem pověřených k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dle § 55 zákona č. 359/1999 Sb.)

4) Dětské krizové centrum je registrovaným poskytovatelem pomoci obětem trestných činů (dle zákona č. 45/2013 Sb.), zejména zvlášť zranitelným obětem – dětem

5) Děstské krizové centrum je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením v oboru „klinická psychologie“

Více o našich službách se dozvíte níže v oddíle Vše, co potřebujete vědět o našich službách.

Linka důvěry Dětského krizového centra

Linka důvěry Dětského krizového centra poskytuje služby telefonické krizové pomoci (dle zákona č. 108/2006 Sb.).

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v non-stop provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí.

Služby Linky důvěry DKC mohou využít také všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života.

Za dobu více než 20ti let existence přibyly i další komunikační kanály využívané pro pomoc dětem a jejich rodinám. V současné době je možné se na pracovníky Linky důvěry obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, chatu a služby Skype.

Kvalita LD DKC byla oficiálně stvrzena v září 2005 udělením akreditace Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD). LD DKC se řadí mezi přední Linky důvěry v celé ČR.

TELEFONICKÁ LINKA DŮVĚRY

Na telefonní číslo 241 484 149, 777 715 215 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Rizika kyberprostoru telefonní číslo 778 510 510 7 dní v týdnu – 24 hodin denně.

Možnost zasílání SMS zpráv je blokována operátorem.

INTERNETOVÁ LINKA DŮVĚRY

EMAIL
Se svými dotazy a problémy se můžete obracet i na naši Internetovou linku důvěry Internetovou linku důvěry – problem@ditekrize.cz.
Na Váš dotaz odpovíme do 3 pracovních dnů.

CHAT
Na CHATU jsou pracovníci linky důvěry k dispozici vždy:

v PONDĚLÍ, PÁTEK od 14.00 do 18.00 hodin

v SOBOTU a v NEDĚLI od 9.00 do 13.00 a od 14.00 do 18.00 na adrese www.elinka.iporadna.cz.

SKYPE
Linka důvěry Dětského krizového centra nabízí také hovory přes aplikaci SKYPE.

SKYPE on-line hovory je možné uskutečnit:

v PONDĚLÍ – ČTVRTEK v časech 14.00 – 22.00

v PÁTEK – NEDĚLE v časech 10:00 – 22.00.

SKYPE jméno je ld_dkc, Celé jméno Skype uživatele je Linka důvěry Dětského krizového centra. Případně lze najít kontakt na Linku důvěry po zadání hledání e-mailové adresy: problem@ditekrize.cz. Na Skype přijímáme pouze hovory. S ohledem na zachování oboustranné anonymity nepřijímáme žádosti o autorizaci a nelze s námi komunikovat pomoci Skype chatu.

Služby jsou realizovány za běžného provozu Linky důvěry DKC. Jestliže se Vám tedy ve výše zmíněných časech neozýváme, hovoříme či chatujeme s jiným klientem. V takových chvílích prosíme o strpení. Pokud nás kontaktujete poté, co hovor na pevné lince či skypu či chatování skončí, budeme se Vám plně věnovat.

Jak to u nás na Lince důvěry funguje?

Abychom vám přiblížili, co čekat ve chvíli, kdy vytočíte naše telefonní číslo, připravili jsme pro vás několik otázek a odpovědí. Nebojte se nás však v případě potřeby zeptat na cokoli dalšího.

Jak to bude vypadat, když se na LD DKC dovolám?
V telefonu se vám ozve: „Linka důvěry Dětského krizového centra, dobrý den.“ Není nutné se představovat, naše linka je anonymní, to znamená, že nám nemusíte říkat žádné údaje, které nechcete, abychom věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky.

Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupné?
V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před vámi. Určitě to proto nevzdávejte a zkuste to za chvíli znovu.

Můžete vidět mé telefonní číslo?
Ctíme anonymitu volajícího, proto nemůžeme vidět ani jeho telefonní číslo ani ho nemůžeme nijak dohledat. Víme o vás jen to, co nám sami řeknete.

Je můj hovor nahráván?
Žádné hovory se na LD DKC nikdy nenahrávají, to by bylo překročení etického kodexu LD DKC a také porušení důvěrnosti. Proto se nemusíte bát, že by byl váš hovor nějakým způsobem monitorován.

Kolik mě bude hovor stát?
Volání na linku LD DKC je zpoplatněn dle aktuálního tarifu, který máte nastaven na vašem telefonu.