Právní poradna Dětského krizového centra

Rádi bychom Vás informovali o rozšíření služeb právní poradny Dětského krizového centra. Jedná se o službu, která je bezplatná.

Právní poradenství poskytuje absolvent právnické fakulty s ukončeným vysokoškolským vzděláním.

Služba má formu osobní, lze využít i e-mailové nebo telefonní poradenství.

Právní poradna je určena pro rodiče, pěstouny, prarodiče a další blízké osoby, kteří potřebují řešit situaci dítěte. Právní poradnu mohou využít i pracovníci školských nebo zdravotnických zařízení, ale i zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc. Na právní poradnu se mohou obrátit i pracovníci orgánů sociálně-právní ochrany dětí nebo neziskových organizací, kteří potřebují naléhavě řešit situaci svého klienta – dítěte.

Právní poradna je zacílena na poradenství pro oblast opatrovnického (záležitosti úpravy poměrů před/po rozvodu, výživného, změna výchovy, úprava styku, rozsahu rodičovské odpovědnosti, poručenství, opatrovnictví, pěstounské péče), civilního (záležitosti určení/popření otcovství, náhrada škody) nebo trestního řízení (práva obětí trestných činů, ustanovení zmocněnce, náhrada škody, práva zvlášť zranitelné oběti, peněžitá pomoc, aj.).

Podmínkou poskytnutí služby právní poradny je, že konzultované téma bude mít přímou souvislost s potřebami a zájmy dítěte. Právní poradna Dětského krizového centra nenahrazuje vlastního právníka či obhájce, ale poskytuje prvotní informace pro zahájení či vedení jednání, popř. za účelem zvýšení informovanosti uživatele služby o jeho právech (právech jeho dítěte).

Standardně konzultace trvá do 30 – 60 minut. Většina případů je řešena v rámci jedné konzultace, v závažných případech je možné poskytnout konzultaci vícekrát, avšak max. tři v jedné právní otázce. Pro využití služeb právní poradny je zapotřebí objednání.

Při objednání pro osobní konzultaci obdržíte termín, kdy se osobně dostavíte do Dětského krizového centra (osobní poradenství je poskytováno na níže uvedené adrese). Při objednání pro telefonické poradenství obdržíte informaci, jaké telefonní číslo Dětského krizového centra budete kontaktovat a v jakém čase. Pokud žádáte e-mailové poradenství, prosím, obraťte se na níže uvedený e-mail. Níže uvedený e-mail neslouží pro objednání do právní poradny pro osobní a telefonické poradenství!

V případě jakýchkoliv dalších dotazů spojených s poskytováním právního poradenství, neváhejte nás kontaktovat.

Objednání (povinné):

Dětské krizové centrum, z.ú., V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 – Michle

Tel.: 241 480 511 nebo 777 664 672

E-mail: pravniporadna@ditekrize.cz

www.ditekrize.cz