Kromě poskytování služeb ohroženým dětem a jejich rodinám se snažíme působit i na poli prevence a vydáváme různé preventivní materiály. Většinu těchto materiálů si můžete objednat i v tištěné podobě na komiksy@ditekrize.cz.