Informace pro klienty

Dětské krizové centrum plně respektuje doporučení Ministerstva zdravotnictví ČR ve věci výskytu koronaviru.

Žádáme klienty, aby informovali pracovníky Dětského krizového centra o tom, zda se v poslední době vyskytovali v oblastech zasažených koronavirem.

V případě, že se jejich zdravotní stav zhorší a budou mít příznaky počínajícího respiračního onemocnění, aby zůstali doma, omezili kontakt s ostatními osobami a telefonicky kontaktovali svého lékaře.

Prosím, mějte na paměti, že v našem zařízení jsou i další klienti, a to včetně dětských klientů.

Děkujeme.