Dětské krizové centrum

Nejčastější problémy

Služby Dětského krizového centra

  • Ambulantní služby Dětského krizového centra

Dětské krizové centrum je zařízení specializované zejména na problematiku dětí týraných, sexuálně zneužívaných, zanedbávaných, traumatizovaných  či jinak ohrožených na zdravém vývoji.

Dětské krizové centrum poskytuje tyto ambulantní služby:

1) Krizová pomoc (dle § 60 zákona č. 108/2006 Sb.)

2) Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi (dle § 65 zákona č. 108/2006 Sb.)

3) Dětské krizové centrum je subjektem pověřených k výkonu sociálně právní ochrany dětí (dle § 55 zákona č. 359/1999 Sb.)

4) Dětské krizové centrum je registrovaným poskytovatelem pomoci obětem trestných činů (dle zákona č. 45/2013 Sb.), zejména zvlášť zranitelným obětem - dětem

5) Děstské krizové centrum je registrovaným nestátním zdravotnickým zařízením v oboru "klinická psychologie"

Více o našich službách se dozvíte níže v oddíle Vše, co potřebujete vědět o našich službách.

Linka důvěry  Dětského krizového centra

Linka důvěry Dětského krizového centra poskytuje služby telefonické krizové pomoci (dle zákona č. 108/2006 Sb.).

Linka důvěry Dětského krizového centra (DKC) funguje od září roku 1996 v non-stop provozu. Posláním Linky důvěry DKC je nepřetržitě dostupná odborná pomoc v krizi pro děti i dospělé, kteří se v nějaké podobě setkali s problematikou syndromu CAN (Child Abuse and Neglect), ať již jako přímé nebo nepřímé oběti ve své vlastní rodině nebo v bezprostředním okolí.

Služby Linky důvěry DKC mohou využít také všichni lidé v krizové životní situaci, která se může týkat různých oblastí života.

Za dobu více než 20ti let existence přibyly i další komunikační kanály využívané pro pomoc dětem a jejich rodinám. V současné době je možné se na pracovníky Linky důvěry obrátit prostřednictvím telefonu, emailu, chatu a služby Skype.

Kvalita LD DKC byla oficiálně stvrzena v září 2005 udělením akreditace Českou asociací pracovníků linek důvěry (ČAPLD). LD DKC se řadí mezi přední Linky důvěry v celé ČR.

TELEFONICKÁ LINKA DŮVĚRY

Na telefonní číslo 241 484 149, 777 715 215 se můžete obrátit i vy se svými problémy a dotazy 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.

Rizika kyberprostoru telefonní číslo 778 510 510 7 dní v týdnu - 24 hodin denně.

Možnost zasílání SMS zpráv je blokována operátorem.

INTERNETOVÁ LINKA DŮVĚRY

EMAIL
Se svými dotazy a problémy se můžete obracet i na naši Internetovou linku důvěry Internetovou linku důvěry - problem@ditekrize.cz.
Na Váš dotaz odpovíme do 3 pracovních dnů.

CHAT
Na CHATU jsou pracovníci linky důvěry k dispozici vždy:

v PONDĚLÍ, PÁTEK od 14.00 do 18.00 hodin

v SOBOTU a  v NEDĚLI od 9.00 do 13.00  a od 14.00 do 18.00 na adrese www.elinka.iporadna.cz.

SKYPE
Linka důvěry Dětského krizového centra nabízí také  hovory přes aplikaci SKYPE

SKYPE on-line hovory je možné uskutečnit:

v PONDĚLÍ – ČTVRTEK v časech 14.00 - 22.00

v PÁTEK – NEDĚLE v časech 10:00 - 22.00.

SKYPE jméno je ld_dkc, Celé jméno Skype uživatele je Linka důvěry Dětského krizového centra. Případně lze najít kontakt na Linku důvěry po zadání hledání e-mailové adresy: problem@ditekrize.cz. Na Skype přijímáme pouze hovory. S ohledem na zachování oboustranné anonymity nepřijímáme žádosti o autorizaci a nelze s námi komunikovat pomoci Skype chatu.

Služby jsou realizovány za běžného provozu Linky důvěry DKC. Jestliže se Vám tedy ve výše zmíněných časech neozýváme, hovoříme či chatujeme s jiným klientem. V takových chvílích prosíme o strpení. Pokud nás kontaktujete poté, co hovor na pevné lince či skypu či chatování skončí, budeme se Vám  plně věnovat.

 

Jak to u nás na Lince důvěry funguje?

Abychom vám přiblížili, co čekat ve chvíli, kdy vytočíte naše telefonní číslo, připravili jsme pro vás několik otázek a odpovědí. Nebojte se nás však v případě potřeby zeptat na cokoli dalšího.

  • Jak to bude vypadat, když se na LD DKC dovolám?

V telefonu se vám ozve: „Linka důvěry Dětského krizového centra, dobrý den.“ Není nutné se představovat, naše linka je anonymní, to znamená, že nám nemusíte říkat žádné údaje, které nechcete, abychom  věděli. Tato anonymita platí i pro naše pracovníky.

  • Co když je telefon obsazený či se hlásí jako nedostupné?

V tu chvíli mluvíme s tím, kdo se dovolal před vámi. Určitě to proto nevzdávejte a zkuste to za chvíli znovu.

  • Můžete vidět mé telefonní číslo?

Ctíme anonymitu volajícího, proto nemůžeme vidět ani jeho telefonní číslo ani ho nemůžeme nijak dohledat. Víme o vás jen to, co nám sami řeknete.

  • Je můj hovor nahráván?

Žádné hovory se na LD DKC nikdy nenahrávají, to by bylo překročení etického kodexu LD DKC a také porušení důvěrnosti. Proto se nemusíte bát, že by byl váš hovor nějakým způsobem monitorován.

  • Kolik mě bude hovor stát?

Volání na linku LD DKC je zpoplatněn dle aktuálního tarifu, který máte nastaven na vašem telefonu.

 

 

Vše, co potřebujete vědět o našich službách

Krizová pomoc

Posláním služby krizové pomoci Dětského krizového centra, z.ú. v Praze je poskytování odborné psychosociální pomoci specializované na krizové životní situace a zejména na problematiku dětí týraných, zneužívaných, zanedbávaných či jinak ohrožených na zdravém vývoji a poskytování odborné pomoci dětem a jejich rodinám v závažných životních situacích, které vnímají jako naléhavé, ohrožující a krizové a nedaří se ji zvládat běžnými způsoby. Více zde

Sociálně aktivizační služby

Posláním sociálně aktivizačních služeb pro rodiny s dětmi Dětského krizového centra je poskytování odborné psychosociální pomoci rodinám s dětmi, jejichž vývoj je ohrožen v důsledku dlouhodobého dopadu nepříznivé sociální situace, v důsledku týrání, sexuálního zneužívání, zanedbávání či jinak ohrožených na zdravém vývoji a všestranném rozvoji negativními vlivy v prostředí, dysfunkčností rodiny, výskytem sociálně patologických jevů v přirozeném prostředí dítěte. Více zde

Sociálně právní ochrana dětí

Magistrát hl.m. Prahy podle § 49 zákona č.359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí,
ve znění pozdějších předpisů rozhodl o udělení pověření k výkonu sociálně právní ochrany dětí v Dětském krizovém centru v následujícím rozsahu. Více zde

Zdravotnická sekce

Dětské krizové centrum je registrované zdravotnické pracoviště – specializace klinická psychologie.
Registraci vydal Magistrát hl.m.Prahy, odbor sociálních věcí a zdravotnictví dne 3.3.2003, pod č.MHMP/SOC/ZD/32795/03/REG28/P4; IČP 04 811 000.
Více zde

Právní poradna

Externě spolupracující právníci konzultují v rámci rozšířené nabídky služeb DKC problémy týkající se sociálně právní ochrany dětí (zák. č. 359/99 Sb.). Více zde

Linka důvěry Dětského krizového centra

Distanční forma krizové pomoci - non stop provoz. Více zde

Krizová centra a linky důvěry - ostatní

Seznam a kontakty dalších krizových center a linek důvěry v ČR Více zde

Komiksy ke stažení

Komiksy ke stažení

Komiksy

Jak to u nás vypadá?

Videa

(Ne)bezpečí internetu

 

Dětské krizové centrum

 

Animovaný spot

 

DKC HD

 

Znáte Dětské krizové centrum?

 

TK Dětské krizové centrum Praha - týrání a zneužívání dětí

 

Kontakty - DKC

Ambulantní služby

kontakty pro objednání:

Dětské krizové centrum
V Zápolí 1250/21
141 00 Praha 4 - Michle

tel./fax: 241 480 511, 241 483 853
mobil:  777 664 672
e-mail: ambulance@ditekrize.cz

provozní doba
pondělí  8:00 - 16:00
úterý       8:00 - 18:00
středa     8:00 - 18:00
čtvrtek   8:00 - 18:00
pátek       8:00 - 14:00


NON-STOP Linka důvěry

korespondenční adresa:

Dětské krizové centrum V Zápolí 1250/21, 141 00 Praha 4 - Michle

pevná linka:  241 484 149

mobil: 777 715 215  

rizika kyberprostoru: 778 510 510

internetové poradenství: problem@ditekrize.cz

chat: www.elinka.iporadna.cz

skype: ld_dkc

Kontakt - rodiče

Napište na email Linky důvěry Dětského krizového centra

Pokud využijete tento formulář, Váš e-mail bude odeslán do internetové poradny LD DKC.
E-mail je evidován a archivován dle zákona o sociálních službách.
V rámci ochrany osobních údajů DKC postupuje v souladu s Nařízením EU o ochraně osobních údajů (tzv. GDPR) a dle Doporučeného postupu č. 2/2018, kterým se v rámci metodického a koncepčního vedení MPSV vypracovává Kodex chování ve smyslu čl. 40 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR pro potřeby výkonu sociální politiky.
Odpověď zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud žádáte o zaslání kontaktů na odborníky z Vašeho okolí, nezapomeňte uvést lokalitu a Váš věk.
V případě, že chcete zůstat zcela anonymní, můžete použít e-mail, ze kterého není Vaše jméno či příjmení patrné.