Dětské krizové centrum

Sexuální experimentování dětí

Brožura pro děti, rodiče a odborníky. Vysvětluje co je sexuální experimentování, důvody které k němu vedou, reakce dětí a další témata.

Brožura ke stažení je ZDE.

Rizika kyberprostoru

Cílem tohoto průvodce je přiblížit témata, která jsou spjatá s riziky kyberprostoru. Průvodce proto obsahuje modelové příběhy, které jsou založeny na situacích, se kterými se na lince důvěry setkáváme, a nastiňuje různé možnosti řešení. Doporučení jsou sepsána zvlášť pro děti a pro rodiče, nezapomínáme ani na pedagogy. V první části najdete ilustrativní příběhy, které slouží jako úvody do problematiky kyberšikany, kybergroomingu, sextingu a kyberstalkingu.
Za touto částí jsou důležité informace a doporučení, co dělat v případě, že už se něco ohrožujícího děje. V závěru naleznete „Desatero bezpečného chovánína internetu“ a odkazy, kam se lze obrátit pro pomoc.

Brožura ke stažení je ZDE.

Děkujeme podniku Lesy České republiky za finanční podporu projektu.

Sebepoškozování není rozmar!

Nově jsme pro vás v Dětském krizovém centru  vydali  brožuru – „Sebepoškozování není rozmar! průvodce pro děti, rodiče a učitele“. Autorkou textů je ředitelka a psycholožka Dětského krizového centra, PhDr. Zora Dušková.

Brožura je určena především dětem a dospívajícím, rodičům, pedagogům, výchovným poradcům, kurátorům,  pediatrům,  organizacím  i odborníkům pracujícími s dětmi a dospívajícími.  Své uplatnění brožura najde v případech již probíhajícího sebepoškozování i jako preventivní materiál.  Přínosem může být mimo jiné orientace ve vlastních pocitech, motivech, souvislostech mezi  zátěžovými událostmi a chováním dítěte.

Brožura je rozdělena do několika částí. První část přibližuje, co to je sebepoškozování a představuje nejčastější důvody, které k sebepoškozování u dětí a dospívajících vedou. 

Další kapitola přináší Doporučení dětem, jak sebepoškozování zastavit i jak lze pomoci kamarádovi, který se sebepoškozuje.  Ačkoliv je první část určena především dětem, najdou v ní  důležité informace i  rodiče a pedagogové.

V dalších kapitolách přináší brožura spoustu užitečných rad  rodičům a pedagogům, kteří jsou často tím, kdo rozkrývá skutečnost, že se dítě sebepoškozuje.  

V závěru brožura přináší kontakty na odborná pracoviště – krizová centra i linky důvěry v České republice, včetně kontaktů na Dětské krizové centrum Praha.

Brožura vznikla na základě zkušenosti Dětského krizového centra, které na poli ochrany dětí působí více než 25 let.

Na stažení ZDE

Brožura byla vydána za finanční podpory MČ Praha 4 a tiskárny  U&WE ADVERTISING. Za podporu  tohoto projektu velmi děkujeme.

V případě zájmu  o zaslání brožury se obracejte na paní Lenku Grusovou, e-mail: grusova@ditekrize.cz.

Linka důvěry a desatero internetu

Informační leták Linky důvěry Dětského Krizového centra

Každý z nás se někdy může dostat do situace, kdy si neví rady, nebo prožívá něco, s čím by se rád někomu svěřil
Proto jsme pro děti vytvořili leták s potřebnými kontakty na Linku důvěry Dětského krizového centra.

Linka důvěry Dětského krizového centra
NON STOP 241 484 149
nebo 777 715 215

Rizika kyberprostoru
NON STOP 778 510 510

Na stažení ZDE

 

Leták "Desatero bezbečného chování na internetu"

O tom, že internet může být „dobrý sluha, ale zlý pán“. 

Na stažení ZDE

Komiksy ke stažení

Komiksy ke stažení

Komiksy

Odvrácená strana dětství (2002 - 2016)

Ve dnech 23., 24. a 25.11. 2016 se konal filmový festival Odvrácená strana dětství. Jednalo se již o třináctý ročník této jedinečné filmové přehlídky. Hlavním mediálním partnerem byla Česká televize. Realizaci festivalu podpořili Lesy České republiky. Stejně jako minulý rok jsme spolupracovali se Seznam se bezpečně. Festival oslavuje dva významné dny. Prvním je Světový den prevence týrání a zneužívání dětí, který připadá na 19.listopadu a druhým dnem je přijetí Úmluvy o právech dítěte, které si připomínáme 20.listopadu. Ve středu a ve čtvrtek byly pro veřejnost připraveny čtyři filmy týkající se závažných témat spojených s dětstvím a dospíváním. Po každé projekci následovala diskuze s odbornými pracovníky Dětského krizového centra. Čtvrtek a pátek dopoledne byl určen žákům základních škol. Těchto projekcí se zúčastnilo zhruba 400 dětí. Celá tato akce je cestou přiblížit téma ohrožených dětí médiím a veřejnosti. 

Diskuze s veřejností byla v roce 2015 úspěšnou novinkou, proto jsme ji i v roce 2016 opakovali.

Fotky z Odvrácené strany dětství 2016 naleznete na http://osd.rajce.idnes.cz/Odvracena_strana_detstvi_2016/

Darujte sebe! (2002 - 2012)

Projekt Darujte sebe! připravuje již 10. rokem Dětské krizové centrum. Cílem projektu je oslovit co nejširší veřejnost a přiblížit problematiku týraní, zneužívání a zanedbávání dětí všech věkových skupin. Jedná o sportovně-zábavný den pro širokou veřejnost. Dětem i rodičům nabízíme vždy řadu atrakcí, disciplín a soutěží, které se snaží úspěšně dokončit. Chceme informovat, chceme apelovat na osobní účast každého z nás, chceme pomoci, a tak vás prosíme Darujte sebe! Jedná o sportovně-zábavný den Darujte sebe! pro širokou veřejnost.