Dětské krizové centrum

Darujte ONLINE

 

Můžete nás podpořit online z pohodlí vašeho domova, prostřednictvím služby

<< WWW.DARUJME.CZPřispět můžete také pomocí

DÁRCOVSKÉ SMS >>Upřímně děkujeme všem,
kteří pomáhají!

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč, Příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Více informací na www.darcovskasms.cz

Ostatní formy podpory

Chcete-li s námi pomáhat ohroženým dětem, můžete využít i tyto formy finanční podpory 

A) konto veřejné sbírky: 999 00 999 00 / 0600

Na konto můžete přispět několika způsoby:
01    bezhotovostním převodem ze svého účtu (jednorázově či pomocí trvalého příkazu)
02    v bance – vkladem hotovosti na přepážkách MONETA Money Bank či jiné banky
03    na poště - stačí vyplnit poštovní poukázku typu A

B) staňte se smluvním dárcem a partnerem našich projektů:

STAŇTE SE DÁRCEM
Všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme příležitost stát se smluvním dárcem centra.
Chcete-li pomoci přímo ohroženým dětem, kontaktujte, prosím, Janu Pěchovou, 774  728 894, pechova@ditekrize.cz
 
JAK MŮŽETE POMOCI
- přímým finančním darem
- sociální Marketing, Cause Related Marketing, výše Vašeho příspěvku může být stanovena jako podíl z prodeje produktů nebo služeb 
- věcný dar nebo služba (aktuálně potřebujeme: 1-2 notebooky pro Linku důvěry, abychom mohli posílit přetíženou službu chat; nový skener a tiskárnu pro ambulatní pracoviště)
- dary a dobrovolnictví zaměsatnanců; motivujte zaměstnance k individuálnímu nebo týmovému dárcovství; dárcovský zip - dary zaměstnanců můžete navýšit libovolnou částkou
- mediální partnersvtí, oslovení zákazníků, sdílení sociálních sítí, atd.

Potvrzení o daru
O provedené platbě ve prospěch DKC vám vystavíme potvrzení. Darovaná částka je odčitatelná od daňového základu. O potvrzneí nám napište nejlépe emailem na adresu duskova@ditekrize.cz. Do emailu uveďte: výši částky, kterou jste na konto zaslali; číslo účtu, ze kterého byl příspěvek odeslán; datum odeslání; variabilní symbol a samozřejmě adresu, kam máme potvrzení zaslat.

Z etických důvodů nepřijímáme příspěvky a dary od klientů v aktivní péči zařízení.

Další informace o finanční podpoře DKC: Ing. Jana Pěchová, telefon: 774 728 894, e-mail: pechova@ditekrize.cz.

Za Vaši pomoc děkujeme!

Kolik nás co stojí...

Poskytování péče jednomu ohroženému dítěti a jeho rodině vychází na našem pracovišti průměrně na 25.000,- Kč ročně. Komplexní péče zahrnuje odbornou pomoc dítěti, například krizovou intervenci, diagnostiku, psychoterapii, sociálně terapeutické činnosti, kontrolní vyšetření, dlouhodobé sledování vývoje dítěte; dále odbornou péči poskytovanou rodinnému systému,  konzultace a poradenství pro rodiče aj. Přispěním částky ve výši 25.000,- Kč ve prospěch Dětského krizového centra tak pomůžete pokrýt výdaje na komplexní péči o 1 ohrožené dítě a jeho rodinu. Dětské krizové centrum pomáhá ročně 300 - 400 dětem.

Hovor na Lince důvěry  Dětského krizového centra vychází v průměru na 650,- Kč. Na výši této částky se podílí zajištění non-stop provozu a tím i maximální dostupnosti odborné péče v kteroukoliv denní i noční hodinu, v pracovních dnech i o víkendech. Přispěním částky ve výši 650,- Kč pomůžete 1 ohroženému dítěti využít odbornou  pomoc prostřednictvím non-stop Linky důvěry.

Částka 30.000,-Kč pokryje měsíční výdaje na nájemné ambulantních služeb i  naší Linky důvěry.  Měsíční pronájem prostor včetně úhrad za energie (elektřina, vodné, stočné, teplá  voda, vytápení) nás měsíčně vychází na 47.000,- Kč.

Měsíční provoz Linky důvěry stojí 300.000,- Kč.

Za telefony vydáváme cca 8.000,- Kč měsíčně.

Za poskytnuté příspěvky ve prospěch Dětského krizového centra velmi děkujeme.

Pomoc a ochrana ohrožených dětí je věcí nás všech!

 

Podporují nás

HLAVNÍ PARTNEŘI DKC

   
  Nadace Terezy Maxové Nadační fond rodiny Orlických


PARTNEŘI A DÁRCI

AHA! rodičovství; COMPLET, spol. s.r.o.; Česká spořitelna, a.s.; Česká televize, Déčkolegium; DSA Charity; Jenoofky; Hestia; CHICHI – Josefína Bakošová; Inpublic group, s.r.o.; Kino Atlas; Kühnův dětský sborLesy České republiky, s.p.; LMC s.r.o.; Luftování; Národní parlament dětí a mládeže; Pankrác a.s.; Ratolestfest; innogy.; Seznam se bezpečně; Skříň - bazar & fashion market; Simira Art, s.r.o.; Terahry; TS Mirabel; Velvyslanectví Státu Kuvajt; Sieza, s.r.o.; Staré hrady; ŠIK; Testováno na dětechU&WE® ADVERTISING s.r.o.; Zdravý Jihomoravský kraj

   


DOTACE A GRANTY

KÚ Středočeského kraje, Ministerstvo práce a sociálních věcí, Magistrát hlavního města PrahyMěstská část Praha 1Městská část Praha 2Městská část Praha 3Městská část Praha 4, Městská část Praha 8Městská část Praha 10, Městská část Praha 12; město ŘíčanyHumanitární fond Středočeského kraje

NADACE A NADAČNÍ FONDY:

Nadace Agrofert, Nadace Jistota Komeční banky; Nadace Naše dítě; Nadace Terezy Maxové dětem, Nadační fond J&T;  NROS/The Velux Foundations.

       

 

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Radek BALKOVSKÝ, Josefína BAKOŠOVÁ, Jan BERGLER,  Lenka BERGMANNOVÁ, Roman FENIK, Vladimír FALTÝSEK, Markéta HORÁKOVÁ,  Helena KAVANOVÁ, Helena KRATOCHVÍLOVÁ, Mariana KROFTOVÁ, Barbora KUKLÍKOVÁ,Vlasta LANGHAMEROVÁ, Pavel LONK, Šárka ŠPECIÁNOVÁ, Jiří TALKNER, Monika TULACHOVÁ,  Iva VODÁKOVÁ, Martina HYNKOVÁ-VRBOVÁ, přispěvatelé ve prospěch veřejné sbírky DKC a mnoho dalších.

 

Napište nám vzkaz

Pokud využijete tento formulář, Váš e-mail bude odeslán do internetové poradny LD DKC.
E-mail je evidován a archivován dle zákona o sociálních službách.
Odpověď zašleme na Vámi uvedenou e-mailovou adresu. Pokud žádáte o zaslání kontaktů na odborníky z Vašeho okolí, nezapomeňte uvést lokalitu a Váš věk.
V případě, že chcete zůstat zcela anonymní, můžete použít e-mail, ze kterého není Vaše jméno či příjmení patrné.