Dětské krizové centrum

Darujte ONLINE

 

 

Za Vaši pomoc z celého srdce děkujeme!

1 519 sexuálně zneužitých dětí

652 fyzicky a psychicky týraných

1216 dětí žijících v ohrožujícím prostředí 

Toto je pouze část klientely, které jsme pomohli


Prostřednictvím Linky důvěry DKC, bylo přijato více než 60 000 kontaktů.Přečtěte si příběhy dětí ZDE

Další informace jsou ve Výroční zprávě.

V loňském roce bylo V ČR nahlášeno 9416 případů týrání, zneužívání a zanedbávání dětí. Několik desítek dětí ročně na následky krutého zacházení zemře
Dětské krizové centrum ročně pomůže stovkám z nich. 

Dárcovská SMS

Můžete nás podpořit také zasláním dárcovské SMS.

Cena DMS je 30, 60 nebo 90 Kč. Příjemce vaší pomoci obdrží 29, 59 nebo 89 Kč.
Více informací na WEBU  www.darcovskasms.cz

Ostatní formy podpory

Chcete-li s námi pomáhat ohroženým dětem, můžete využít i tyto formy finanční podpory 

A) konto veřejné sbírky: 999 00 999 00 / 0600

Na konto můžete přispět několika způsoby:
01    bezhotovostním převodem ze svého účtu (jednorázově či pomocí trvalého příkazu)
02    v bance – vkladem hotovosti na přepážkách MONETA Money Bank či jiné banky
03    na poště - stačí vyplnit poštovní poukázku typu A

B) staňte se smluvním dárcem a partnerem našich projektů:

STAŇTE SE DÁRCEM
Všem firmám, společnostem, právnickým i fyzickým osobám nabízíme příležitost stát se smluvním dárcem centra.
Chcete-li pomoci přímo ohroženým dětem, kontaktujte, prosím, Janu Pěchovou, 774  728 894, pechova@ditekrize.cz
 
JAK MŮŽETE POMOCI
- přímým finančním darem
- sociální Marketing, Cause Related Marketing, výše Vašeho příspěvku může být stanovena jako podíl z prodeje produktů nebo služeb 
- věcný dar nebo služba (aktuálně potřebujeme: 1-2 notebooky pro Linku důvěry, abychom mohli posílit přetíženou službu chat; nový skener a tiskárnu pro ambulatní pracoviště)
- dary a dobrovolnictví zaměstnanců; motivujte zaměstnance k individuálnímu nebo týmovému dárcovství; dárcovský zip - dary zaměstnanců můžete navýšit libovolnou částkou
- mediální partnerství, oslovení zákazníků, sdílení sociálních sítí, atd.

Potvrzení o daru
O provedené platbě ve prospěch DKC vám vystavíme potvrzení. Darovaná částka je odečitatelná od daňového základu. O potvrzení nám napište nejlépe emailem na adresu duskova@ditekrize.cz. Do emailu uveďte: výši částky, kterou jste na konto zaslali; číslo účtu, ze kterého byl příspěvek odeslán; datum odeslání; variabilní symbol a samozřejmě adresu, kam máme potvrzení zaslat.

Z etických důvodů nepřijímáme příspěvky a dary od klientů v aktivní péči zařízení.

Další informace o finanční podpoře DKC: Ing. Jana Pěchová, telefon: 774 728 894, e-mail: pechova@ditekrize.cz.

Za Vaši pomoc děkujeme!

Kolik nás co stojí...

Poskytnutí péče jednomu ohroženému dítěti a jeho rodině vychází na našem pracovišti průměrně na 25 000,- Kč ročně. Komplexní péče zahrnuje odbornou pomoc dítěti, například krizovou intervenci, diagnostiku, psychoterapii, sociálně terapeutické činnosti, kontrolní vyšetření, dlouhodobé sledování vývoje dítěte; dále odbornou péči poskytovanou rodinnému systému, konzultace a poradenství pro rodiče aj. Přispěním částky v hodnotě 25 000,- Kč ve prospěch Dětského krizového centra tak pomůžete pokrýt výdaje na komplexní péči o 1 ohrožené dítě a jeho rodinu. Dětské krizové centrum pomáhá ročně 300 - 400 dětem.

Hovor na Lince důvěry Dětského krizového centra vychází v průměru na 650,- Kč. Na výši této částky se podílí zajištění non-stop provozu a tím i maximální dostupnosti odborné péče v kteroukoliv denní i noční hodinu, v pracovních dnech i o víkendech. Přispěním částky ve výši 650,- Kč pomůžete jednomu ohroženému dítěti využít odbornou pomoc prostřednictvím non-stop Linky důvěry.

Částka 30 000,-Kč pokryje měsíční výdaje na nájemné ambulantních služeb i naší Linky důvěry. Měsíční pronájem prostor včetně úhrad za energie (elektřina, vodné, stočné, teplá voda, vytápění) nás měsíčně vychází na 47 000,- Kč.

Měsíční provoz Linky důvěry stojí 300 000,- Kč.

Za telefony vydáváme cca 8 000,- Kč měsíčně.

Za poskytnuté příspěvky ve prospěch Dětského krizového centra velmi děkujeme.

Pomoc a ochrana ohrožených dětí je věcí nás všech!

 

GDPR

Informace o zpracování osobních údajů

Dětské krizové centrum získává finanční příspěvky na obecnou činnost nebo konkrétní projekty organizace.
Jakmile váš dar obdržíme na náš bankovní účet, dojde k uzavření darovací smlouvy mezi vámi a naší organizací.

Správce osobních údajů

Provozovatelem a správcem osobních údajů je:
Dětské krizové centrum, z.ú.
V Zápolí 1250/21, 140 00 Praha 4 – Michle
IČ: 604 60 202

VÍCE INFORMACÍ O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ NAJDETE ZDE

Podporují nás

HLAVNÍ PARTNEŘI DKC

    
   Nadace Terezy Maxové 
  Moneta    

Velmi děkujeme Nadaci Jistota Komerční banky a Nadaci Sirius, které v rámci svých dlouhodobých projektů podporují Dětské krizové centrum významnými částkami.


PARTNEŘI A DÁRCI

COMPLET, spol. s.r.o.; Česká letecká servisní a.s., Déčkolegium; CHICHI – Josefína Bakošová; Inpublic group, s.r.o.; Kino Atlas; Kühnův dětský sborLesy České republiky, s.p.; LMC s.r.o.; Národní parlament dětí a mládeže; Pankrác a.s.; innogy Česká republika, a.s.; TS Mirabel; Sieza, s.r.o.; Staré hrady; ŠIK; Testováno na dětech; U&WE® ADVERTISING s.r.o.; 


DOTACE A GRANTY

KÚ Středočeského kraje; Magistrát hlavního města PrahyMěstská část Praha 1Městská část Praha 2Městská část Praha 3Městská část Praha 4, Městská část Praha 8Městská část Praha 10, Městská část Praha 12; město ŘíčanyHumanitární fond Středočeského krajeMoravskoslezský kraj

NADACE A NADAČNÍ FONDY:

Nadace Agrofert; Nadační fond Albert; Nadace Jistota Komeční banky; Nadace Naše dítě; Nadace Terezy Maxové dětem; Nadace J&T;  NROS/The Velux FoundationsNadační fond rodiny OrlickýchNadace Divoké husy.

ZVLÁŠTNÍ PODĚKOVÁNÍ:
Radek BALKOVSKÝ, Josefína BAKOŠOVÁ, Jan BERGLER,  Lenka BERGMANNOVÁ, Dan ČERNÝ, Roman FENIK, Vladimír FALTÝSEK, Helena KAVANOVÁ, Helena KRATOCHVÍLOVÁ, Mariana KROFTOVÁ, Barbora KUKLÍKOVÁ, Pavel LONK, Kateřina SVOBODOVÁ, Vendula ŠAFRÁNKOVÁ, Šárka ŠPECIÁNOVÁ, Jiří TALKNER, Monika TULACHOVÁ,  Iva VODÁKOVÁ, Zdeněk PIŠKULA, Matěj HÁDEK, Petr KOFROŇ, přispěvatelé ve prospěch veřejné sbírky DKC a mnoho dalších.

PODĚKOVÁNÍ ČLENŮM SPRÁVNÍ RADY DKC, KTEŘÍ VYKOVÁNÁVAJÍ SVOJI ČINNOST BEZ NÁROKU NA ODMĚNU:
Martin JEŘÁBEK, předseda
Petr KOTLAN, místopředseda
Veronika HLAVÁČOVÁ, členka
Martina HYNKOVÁ VRBOVÁ, členka